ATREA s.r.o. www.atrea.pl

Wszechstronne urządzenia HVAC – bary

Wszechstronne urządzenia HVAC

Pełny asortyment kompaktowych central wentylacyjncyh z rekuperacją, opcjonalnie z wbudowanymi lub zewnętrznymi akcesoriami takimi jak ogrzewanie wodne lub elektryczne, chłodzenie wodne lub bezpośrednie, klapy odcinające, recyrkulacja powietrza, itp. Centrale te dostępne są w wersji do montażu na zewnątrz (na dachach).

[ATREA] Program doboru

Systemy z jednostkami

Nasze kompaktowe centrale wentylacyjne są używane zarówno w obiektach budowlanych (szkoły, sklepy, restauracje i biura) i budowlach przemysłowych (hale sklepowe, hale i szatnie). Ich wielkość, wyposażenie i akcesoria dobierane są w zależności od konkretnego zastosowania i wymagań inwestora.

Skontaktuj się z namis

© ATREA s. r. o. 1998-2022