Dlaczego ekstraktor?

Dlaczego ekstraktor?

  • Nadaje się do małych kuchni z jednym lub dwoma zakresami gotowania
  • Zawiera filtrację o wydajności do 90%
  • A selection of several types from basic to a DiNER-T hood
  • Wybór kilku typów od podstawowego do kaptura DiNER-T
  • Odzysk ciepła z wydajnością do 68% zintegrowany bezpośrednio z okapem (DiNER-T); nie ma potrzeby samodzielnego pomieszczenia maszynowni HVAC, ponieważ wszystko odbywa się bezpośrednio nad zakresem gotowania
  • Niedroga cena zakupu i niskie koszty konserwacji
  • Gwarantowana optymalna lokalna funkcja ekstrakcji
  • Doświadczenie w obsłudze kilkuset urządzeń kuchennych