Sufity wentylacyjne i klimatyzacyjne

Wyciąganie powietrza z całego obszaru i równomierny nawiew powietrza w kuchniach przemysłowych i stołówkach. System oświetlenia zapewnia minimalne wahania natężenia światła. System zamknięty zapobiegający negatywnemu wpływowi skażonego powietrza na konstrukcje budowlane i inne media.

Zalety

  • Niski koszt zakupu i eksploatacji
  • Szybka i łatwa konserwacja
  • Zamknięty system wyciągowy
  • Attractive design
  • Jednolite oświetlenie całego obszaru
  • Długi okres trwałości użytkowej

Contact