ATREA s.r.o. www.atrea.pl

Program doboru

Pogram doboruProgram doboru

ATREA oferuje autorski program doboru produktów. Jest to bardzo przydatne i praktyczne narzędzie wyboru odpowiedniej centrali Duplex i zapewnia wspaniałe wsparcie marketingowe!

Bardzo pozytywne opinie projektantów z całej Europy zachęcają do łatwego włączenia central ATREA do wszystkich projektów.

Bardzo szczegółowe obliczenia dla wszystkich specyfikacjach są standardowe.
Program sprawdza, czy wszystkie elementy zostały zaznaczone i czy wybrany system działa. Dzięki temu można uniknąć ewentualnych pomyłek.

Zawiera:

.

Aktualna wersja programu doboru central DUPLEX
Wersja 8.90.231
Data wydania 27.2.2019
Opis zmian i dodatków readme_dup_pl.rtf
Funkcja jest ograniczona do 31.10.2019
Pobierz (pełna wersja) adu_08_90_231_plat.exe (EXE 117 MB)

Umowa licencyjna

Program „kompaktowych central DUPLEX" jest oferowany w ramach niniejszej umowy licencyjnej. Instalując, kopiując lub korzystając z programu, użytkownik zgadza się z zawartością umowy licencyjnej i na jej warunki.

Ogólny opis programu

Program przeznaczony jest do obliczania i doboru kompaktowych central wentylacyjnych z rekuperacją w serii DUPLEX.

Sposób doboru

Dobór centrali odbywa się w taki sam sposób, jak gdyby projektant pracował nad doborem centrali wentylacyjnej. Wykonaj następujące działania:

 1. Bieżący projekt
  Wprowadzanie ogólnych danych identyfikacyjnych dotyczących projektanta, klienta, nazwy projektu, itp.
   
 2. Punkt operacyjny
  Punkt operacyjny

   
 3. Konfiguracja centrali
  Konfiguracja centrali
  Wybór miejsca montażu, lokalizacji portu, typu obudowy, rozmiaru portu, ...

   
 4. Wbudowane regulatory
  Built-in controls
  Dobieranie odpowiedniego systemu sterowania, sprawdzanie kompletności, drukowanie schematów elektrycznych.

   
 5. Wyniki działania programu
  Wyniki działania programu
  Program zawiera ważny moduł drukowania, który umożliwia:

© ATREA s. r. o. 1998-2019