Ventilation unit back multi-purpose building

KLUBY FITNESS

Centrala rekuperacyjna zapewnia wentylację obiektów sportowych oraz usuwanie wilgoci i zapachów, zapobiega powstawania pleśni, a także dogrzewa powietrze nawiewane w celu pokrycia strat ciepła w przestrzeni budynku.

Zalety

Kompaktowość – do 60% zmniejszone zapotrzebowanie na miejsce, łatwa instalacja, brak kosztów wtórnych, własna produkcja różnych rekuperatorów o sprawności od 50 do 92%

więcej

Autorski program doboru

ATREA s.r.o. oferuje program doboru central kompaktowych DUPLEX, zaprojektowany przez profesjonalistów. Obecnie program jest dostępny jako freeware...

więcej

Systemy

Analiza przypadku wykorzystania central ATREA w budynku wielofunkcyjnym. Można najechać kursorem myszy na budynek wielofunkcyjny i kliknąć wybraną opcję