Jak zaprojektować odpowiednie rozwiazanie do kuchni

Jak zaprojektować odpowiednie
rozwiazanie do kuchni?

System lokalny, czy rozwiazanie całopowierzchniowe?
Jaki rodzaj okapu lub sufitu wentylacyjnego?

Rozwiazanie jest wybierne w zależności od rodzaju i wielkości kuchni, rozmieszczenia urządzeń i kwoty inwestycji kapitałowej. Otwarte kuchnie nie powinny zaniedbywać kwestii designu.

Zasadniczo istnieją dwie opcje do wykorzystania w przypadku wentylacji w kuchni:

Systemy lokalne – powietrze wywiewane jest usuwane przez okapy wyciągowe, umieszczone bezpośrednio nad urządzeniem lub zakresem gotowania.

Okapy są stosowane przede wszystkim w małych i średnich kuchniach, w których większość urządzeń znajduje się w pomieszczeniu. W zależności od ich położenia wybierany jest montowany na ścianie lub scentralizowany układ okapów. Ta koncepcja nie pozwala na zmianę układu urządzeń. Konieczne jest prawidłowe określenie wielkości okapu, z wystarczającym zachodzeniem na siebie. Główną zaletą tego rozwiązania jest jego niski koszt i krótszy dystans pokonywany przez aerozole tłuszczowe w powietrzu. Ryzyko wydostania się powietrza wywiewanego do kuchni i osadzania się brudu na powierzchniach poziomych można uznać za wady. Wszystkie typy okapów są produkowane wyłącznie w wersjach ze stali nierdzewnej i muszą zapewniać oddzielanie cząstek tłuszczu we wbudowanych filtrach tłuszczu oraz oświetlenie blatu poniżej za pomocą wbudowanych świetlówek o wystarczającej odporności termicznej.

Systemy całopowierzchniowe – powietrze wywiewane jest usuwane na całym obszarze przez otwarte lub zamknięte sufity wentylacyjne i klimatyzacyjne.

 W dzisiejszych czasach sufity wentylacyjne i klimatyzacyjne są stosowane w kuchniach wszystkich typów i rozmiarów. Jednym z powodów jest ich cena - bardzo atrakcyjna i niewiele różniąca się od systemów z okapami wyciągowymi. W rezultacie ekstrakcja na całej powierzchni staje się opcją preferowaną przez klientów.

Główne przewagi rozwiazania całopowierzchniowego:

  • Wyjątkowy wygląd wnętrza kuchni
  • Elastyczne rozwiązanie, gdy zmienia się układ kuchni
  • Łatwe wychwytywanie duzych ilości pary
  • Wersja zamknięta - powietrze wywiewane jest usuwane z przestrzeni kuchennej przez filtry tłuszczu do zamkniętych kanałów wyciągowych. Zaletą tego rozwiązania jest idealne oddzielenie powierzchni konstrukcyjnych w zamkniętej przestrzeni powietrznej usuwanej z kuchni, aby wyeliminować zanieczyszczenia i ewentualne pleśnie.