Rekuperacja

Rekuperacja

Co to jest rekuperacja?

Rekuperacja to proces odzysku energii cieplnej. Powietrze z pomieszczeń ogrzewanych, nie jest wyrzucane bezpośrednio na zewnątrz budynku ale przechodzi przez specjalnej kontrukcji wymiennik,gdzie oddaje ciepło do zimnego powietrza wdmuchiwanego do budynku. Przekłada sie to na znaczne zmiejszenie kosztów ogrzewania i zanieczyszczenie środowiska.

Co to jest sprawność rekuperacji?

Sprawność rekuperacji = wykorzystanie ciepła odpadowego do wstępnego podgrzania zimnego, świeżego powietrza. Sprawność rekuperacji musi wynosić od 0 do 100 %.

Sprawność zero oznacza sprawność otwartego okna – ciepłe powietrze jest usuwane bez odzysku, a chłodne świeże powietrze w znacznym stopniu przyczynia się do wychładzania pomieszczeń

Sprawność 100% (technicznie niemożliwa) wystąpiłaby, gdyby powietrze nawiewane ogrzewało się do temperatury powietrza wywiewanego. Pomieszczenie byłoby wentylowane bez strat energii.

Osiągalna sprawność rekuperacji w zwykłym urządzeniu wentylacyjnym jest w granicach od 30 do 90%. Sprawność powyżej 60% uważana jest za dobrą, a powyżej 80% za bardzo dobrą. Sprawność rekuperacji dla central DUPLEX wynosi od 52 do 90% (zależy to od wielkości urządzenia, przepływu powietrza i typu rekuperatora).

Zastosowanie rekuperacji

Wymienniki ciepła są montowane bezpośrednio w centralach wentylacyjnych. Pozwala to na wykorzystanie rekuperacji właściwie we wszystkich typach budynków z obowiązkową higieniczną wentylacją – w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, budynkach komercyjnych, na basenach, w budynkach przemysłowych.
Ostatnio, ze względu na wzrost cen energii, rekuperacja jest coraz częściej stosowana w budynkach mieszkalnych. Rekuperatory można stosować nawet w klimatyzowanych budynkach, w których w sezonie letnim „odzyskują na zimno” – nawiewane ciepłe powietrze jest chłodzone powietrzem wylotowym.

  • Więcej informacji na temat rekuperacji można uzyskać kontaktując się z nami przez e-mail..
Temperatura powietrza wewnętrznego
[5 to 40°C]
Temperatura powietrza zewnętrznego
[-25 to 20°C]
 
 
Heat recovery Sprawność
[0 to 100%]
°C
Temperatura powietrza nawiewanego
°C
Temperatura powietrza wywiewanego
 
 
 Podczas korzystania z rekuperacji wystarczy podgrzać powietrze
   nawiewane o  °C zamiast  °C.
Oszczędzasz na ponownym ogrzewaniu  °C 

Instrukcja: Wprowadź temperaturę powietrza wewnątrz i na zewnątrz oraz sprawność.

Uwaga: Obliczony wynik jest jedynie przybliżony i nie uwzględnia nierównomiernego przepływu oraz ewentualnej kondensacji.