FAQ

Różnorodne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Centrale wentylacyjne z wymuszonym obiegiem i odzyskiem ciepła. Zawiera przynajmniej wentylator nawiewny i wywiewny, rekuperator oraz filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego. Inne elementy to zazwyczaj opcjonalne akcesoria (takie jak wężownice grzewcze, agregaty chłodnicze, obejście i przepustnice recyrkulacyjne oraz systemy pomiarowe i kontrolne).

Centrale wentylacyjne do wnętrz

Urządzenie wentylacyjne w standardowej obudowie do instalacji w pomieszczeniach, tj. w suchych pomieszczeniach średnio nagrzanych zimą (niezamarzające).

Dachowe centrale wentylacyjne

Centrala wentylacyjna w wodoszczelnej obudowie do instalacji na zewnątrz lub bezpośrednio na dachu budynku. Chociaż istnieją standardowe możliwości modyfikacji konstrukcji, należy zapewnić dodatkową ochronę w zależności od wyposażenia (np. obróbka zapobiegająca zamarzaniu czynnika roboczego wodnych wężownic grzewczych i agregatów chłodniczych).

Wentylacja

Jest to ogólnie wymiana powietrza wewnętrznego – zużyte powietrze wewnętrzne zastępowane jest świeżym powietrzem zewnętrznym. Wentylacja może być naturalna (np. przez otwarte okno) lub wymuszona (np. przez urządzenie klimatyzacyjne). Wentylacja wymuszona obejmuje zwykle odzysk ciepła (centrala wentylacyjna jest wyposażone w rekuperator).

Higieniczna konstrukcja central wentylacyjnych

Konstrukcja, produkcja, przechowywanie, transport i przekazywanie do eksploatacji spełniają wymagania niemieckiego instytutu higieny ILH Berlin dotyczące urządzeń klimatyzacyjnych. Kluczowymi kryteriami są: możliwość czyszczenia i dostępu inspekcyjnego do sprzętu, użycie metalu lub certyfikowanych materiałów niemetalicznych, odpływ kondensatu i niepowstawanie osadów brudu, itp. Sprzęt jest oceniany zgodnie z normami europejskimi i dyrektywami niemieckimi (w szczególności VDI 6022). Spełnienie wymaganych parametrów potwierdzają certyfikaty.

Zawór obejściowy

Zawór obejściowy rekuperatora Standardowo rekuperatory DUPLEX są wyposażone w obejścia i zawory obejściowe jest opcjonalnym dodatkiem. Zawór ten można wykorzystać na przykład do wstępnego chłodzenia budynku w nocy, z wykorzystaniem powietrza zewnętrznego latem lub do chłodzenia budynku w okresie przejściowym. Zmniejsza to koszty eksploatacji.

Przepustnica recyrkulacyjna

Przepustnica recyrkulacyjna, zwany także przepustnicą mieszającą, służy do mieszania powietrza z zewnątrz z powietrzem wywiewanym (recyrkulacja). Dzięki zmniejszeniu ilości powietrza z zewnątrz zmniejsza się również zapotrzebowanie na chłodzenie lub ogrzewanie xo z kolei zmniejsza koszty operacyjne. Uwaga: powietrza recyrkulacyjnego nie można wykorzystywać w dowolnym zastosowaniu; ta opcja musi być oceniona przez specjalistę.

Rekuperacja

Znana również jako odzyskiwanie ciepła. Jest to proces, podczas którego powietrze dostarczane do budynku jest wstępnie ogrzewane ciepłym powietrzem wywiewanym.

Centrale są dostarczane jako pojedynczy zestaw/w częściach / w blokach

Centrale wentylacyjne DUPLEX są zazwyczaj kompaktowymi agregatami dostarczanymi jako pojedynczy zespół. Niektóre typy są dostarczane w blokach, montowanych na miejscu przez firmę instalacyjną w celu utworzenia działającego urządzenia. Jeśli nie można transportować centrali jako pojedynczego zespołu z powodu, na przykład, trasy transportowej, można ją dostarczać w częściach i montować na miejscu. Montaż centrali z części może być wykonywany wyłącznie przez techników firmy ATREA.

Rekuperator o przepływie krzyżowym

Standardowy rekuperator płytowy z podstawową sprawnością odzysku ciepła w zakresie od ok. 50 do 65%.

Rekuperator o przepływie przeciwprądowym

Rekuperator płytowy z wysoką sprawnością odzysku ciepła. Dzięki sekcji przepływu przeciwprądowego podstawowa sprawność odzysku ciepła może osiągnąć ponad 90%.

Objętość świeżego powietrza na osobę

Ilość dostarczanego powietrza wentylacyjnego m3 na godzinę, na osobę.

Wentylatory EC

Wentylatory z tak zwanymi „silnikami EC” – silniki komutowane elektronicznie (EC) z zewnętrznym wirnikiem silnika; oś silnika jest nieruchoma, a obudowa zewnętrzna silnika jest obrotowa. Zaletą tych wentylatorów jest cicha praca, łatwe sterowanie, a w szczególności wysoka sprawność (do 90%) i w związku z tym niski pobór mocy.

Sterowanie wentylatorem

Wentylatorami w centralach wentylacyjnych DUPLEX można sterować na kilka sposobów. Standardowo większość z nich wykorzystuje sterowanie prędkością napięciem (silniki asynchroniczne). Niektórymi typami można sterować tylko za pomocą przetwornic częstotliwości. Wentylatory EC są zwykle obsługiwane sygnałem o napięciu 0 – 10 V.