Certyfikaty

ATREA s.r.o. przywiązuje ogromną wagę do zapewnienia jakości, bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy wszystkich swoich produktów na rynku krajowym i zagranicznym. Spółka ściśle współpracuje z wieloma instytucjami testującymi i laboratoriami i wszystkie jej produkty są regularnie testowane i badane.

Passive House Institute:

ATREA pomyślnie ukończyła proces certyfikacji PHI dla central całej gamy jednostek DUPLEX Flexi obejmującej wielkości 650, 1100, 1600, 2600 i 3600

ATREA, lider w dziedzinie dbałości o środowisko i członek wielu stowarzyszeń zawodowych, z dumą spełnia bardzo trudne kryteria tej dobrze ugruntowanej instytucji dla tej wielkości central wentylacyjnych.

ATREA pomyślnie ukończyła certyfikację PHI również dla central DUPLEX EC5DUPLEX Easy!

PHI Logo

Deklaracja zgodności

Deklaracje zgodności wydano dla wszystkich produktów ATREA.
Ich kopie można otrzymać na życzenie.

Deklaracja zgodności CE

Wszystkie produkty spółki podlegające rozporządzeniu nr 17/2003 kol. i nr 616/2006 kol. posiadają deklarację zgodności WE i są opatrzone oznakowaniem CE.
Kompatybilność elektromagnetyczna i bezpieczeństwo elektryczne produktów Atrea zostały zweryfikowane przez niezależny instytut badawczy i zostały potwierdzony certyfikatami.

Logo CE

Bezpieczeństwo higieniczne – norma VDI 6022

Centrale DUPLEX spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa higienicznego. Centrale spełniają wymagania dla tak zwanych „wersji higienicznych” i możne je instalować w placówkach medycznych i innych o wysokich wymaganiach dotyczących czystości środowiska.
To bezpieczeństwo zostało potwierdzone przez specjalistyczne badanie przeprowadzone w Krajowym Instytucie Zdrowia Publicznego w Pradze.

Logo VDI

CERTYFIKAT TYPU TÜV

Sufity wentylacyjne ATREA otrzymały prestiżowy niemiecki certyfikat TÜV dla isufitów wentylacyjnych i oświetleniowych do stołówek.EAC

ATREA dostarcza wszystkie produkty z certyfikatem EAC.

Logo EAC