Ventilation unit back multi-purpose building

BLOKI APARTAMENTOWE

Równa wentylacja ciśnieniowa, ilość powietrza wentylacyjnego zależy od liczby osób; ekonomiczny tryb wentylacji wynosi 25 – 30 m3/h na osobę, co można zredukować do wentylacji nocnej do 20 m3/h na osobę. Centralne ogrzewanie powietrzne z centrali klimatyzacyjnej, ze centralizowanym odgrzewaniem dla zwiększenia komfortu w każdym mieszkaniu; można także dodać chłodzenie. System sterowania łączy pojedyncze mieszkania z centralą klimatyzacyjną. Stosowane do wentylacji mieszkań centrale klimatyzacyjne z rekuperacją przynoszą znaczne obniżenie kosztów.

Zalety

Kompaktowość – do 60% zmniejszone zapotrzebowanie na miejsce, łatwa instalacja, brak kosztów wtórnych, własna produkcja różnych rekuperatorów o sprawności od 50 do 92%

więcej

Autorski program doboru

ATREA s.r.o. oferuje program doboru central kompaktowych DUPLEX, zaprojektowany przez profesjonalistów. Obecnie program jest dostępny jako freeware...

więcej

Systemy

Analiza przypadku wykorzystania central ATREA w budynku wielofunkcyjnym. Można najechać kursorem myszy na budynek wielofunkcyjny i kliknąć wybraną opcję