Větrací jednotka back multi-purpose building

BarY

Standardowa objętość powietrza wynosi 50 m3/h na osobę, z dodatkowymi 10 m3/h na palacza tytoniu; uwzględnia się także personel placówki gastronomicznej (100 m3/h, jeśli palenie jest dozwolone). Jeśli powierzchnie zewnętrzne budynku są wykonane ze szkła, zwykle ciepłe powietrze jest przez nie przedmuchiwane, aby wyeliminować uczucie zimna w zimie (komfort dla klientów), natomiast latem można stosować ich chłodzenie w celu wyeliminowania narastania wysokich temperatur. Część powietrza jest również dostarczana do przestrzeni nad barem, aby zapewnić dopływ świeżego powietrza dla personelu.

Zalety

Kompaktowość – do 60% zmniejszone zapotrzebowanie na miejsce, łatwa instalacja, brak kosztów wtórnych, własna produkcja różnych rekuperatorów o sprawności od 50 do 92%

więcej

Autorski program doboru

ATREA s.r.o. oferuje program doboru central kompaktowych DUPLEX, zaprojektowany przez profesjonalistów. Obecnie program jest dostępny jako freeware...

więcej

Systemy

Analiza przypadku wykorzystania central ATREA w budynku wielofunkcyjnym. Można najechać kursorem myszy na budynek wielofunkcyjny i kliknąć wybraną opcję